Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана

 • е неправителствена организация създадена през 2005 г. с цел да развива и утвърждава духовните и културни ценности на в гражданското общество, да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуствата. Целеви групи, с които работи сдружението са деца, младежи и възрастни.
 • Предмет на дейност:

  1. Организиране на концерти, спектакли, изложби и фестивали
  2. участие в международен културен обмен чрез организиране на турнета, срещи и фестивали с чуждестранни правителствени и не правителствени организации със сходни цели и предмет на дейност;
  3. подпомагане на правителствените , общинските и неправителствени организации със сходни цели и предмет на дейност.

  ЧЗВ

  Открийте отговорите на често задавните въпроси

  • Каква е дейността на организацията

   Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г. с цел да развива и утвърждава духовните и културни ценности на в гражданското общество, да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуствата. Целеви групи, с които работи сдружението са деца, младежи и възрастни.

  • Отговор на въпроса

  • Отговор на въпроса

  • Отговор на въпроса

  • Отговор на въпроса

  • Отговор на въпроса